Close

This site uses cookies. You can read how we use them in our privacy policy. Close this notice to accept their use. Thankyou.

 
 
Jaap Reijngoud
Tel: +31638095053
 
 
Consultancy
REIJNGOUD CoNCEPT heeft ervaring in:

- Marktverkenningen van (beschermde) Flora en Fauna en hun producten
- Monitoren van Flora en Fauna in Europa
- Onderzoek naar Flora en Fauna (waaronder ook zoetwatervissen hun leefomgeving)
- Onderzoek op gebied van dierenwelzijn (ook tijdens (illegaal) vervoer)
- Ontwikkeling van “tools” voor determinatie van beschermde soorten

Illegale kaviaar zending

Dierenwelzijn - Smokkel African Grey Parrot (P. erithacus)

Kaviaar etikettering

Adder  (Vipera berus) in de achtertuin 2009